Algemene voorwaarden

Artikel 1 Webshop
 
1.1.
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op
onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden.
Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
 
1.2
Onze webshop is voorzien van een SLL Certificaat. Dat betekent
dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de
beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij
streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging
van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte
doen bij de politie.
 
1.3
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
 
1.4
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
 
1.5
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
 
1.6
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
 
1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende
service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop
van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
 
1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.
 
1.9
De webshop bestaat uit producten van diverse leveranciers uit binnen en buitenland. Hierdoor hebben wij niet altijd de leiding over onder anderen prijswijzigingen, het bezorginsproces en de staat van het product bij levering. Bij twijfel vragen wij u ten alle tijden contact met ons op te nemen.
 
 
 
 
 
 
Artikel 2
 
Bedenktijd 2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald
product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de
aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder
dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de
verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende
product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een
creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw
rekeningnummer teruggestort.
 
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en dienen binnen 24 uur na levering bij ons gemeld te worden.
 
2.3
Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd
kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd
kunnen worden binnen 14 dagen. Check daarom altijd voordat u
het retourneert bij ons of dit mogelijk is.
 
Artikel 3
De overeenkomst
 
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief
wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met
de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft
gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer
de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of
wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat
de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is
ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden
van het betreffende product.
 
Bij een aankoop gaat de klant automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, leveringsbeleid en retour beleid.
 
3.2. 
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 
3.3
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de
webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde
termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na
14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in
rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de
verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan
zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 
3.4.
Nadat u tot aankoop bent overgegaan, ontvangt u van ons een
schriftelijke bevestiging per e mail van uw aankoop. Daarin
staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u
met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
 
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen
aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het
artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u
daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken
van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde
aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent
van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren
aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan
zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat
zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van
tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
 
3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren
dan een levering in Nederland. De kosten die voor een
verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden
gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van
het product overgaat.
 
Artikel 4
 
De prijs
 
4.1
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd
inclusief BTW. Onze producten worden ook altijd gratis geleverd. Enkel wanneer de levering buiten het continent plaats vindt vragen wij extra leveringskosten.
 
4.2
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw
rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist
rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt
bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte
moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 
 
4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan
niet wijzigen tijdens uw aankoop.
 
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat
tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord
gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.
 
4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen
actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.
 
Artikel 5
 
Klachten en garantie
 
5.1
Klachten over de levering dienen altijd binnen 24 uur telefonisch
aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te
woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact
opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard
doet ons personeel hun uiterste best om het product
onbeschadigd bij u thuis af te leveren. Echter zijn wij afhankelijk van de bezorgdiensten en de ontwikkelaars, waardoor wij niet altijd de leiding hebben over dit proces. Hoe dan ook zorgen wij er altijd voor om dergelijke vragen te beantwoorden.
 
Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, email en social media. Bij klachten over het product, zoals de kwaliteit en staat van het product, vragen wij u altijd foto’s van alle zijden toe te voegen. Ook dit dient binnen 24 uur na levering van het product naar ons toegestuurd te worden.
 
5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons
gemeld te worden, binnen 24 uur. Deze kunnen niet door ons persoonlijk
beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.
Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of
groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als
tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen
wij het probleem zelf voor u oplossen en uiteraard contact met u opnemen.
 
 
5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons
afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd
schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons
achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling.
Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te
sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service
voorzien.
 
 
5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van
toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk
van het product en de leverancier. Op de meeste producten is een garantie van
één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit
lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt
aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de
factuur die u per e mail krijgt toegestuurd. Indien u bij één van
onze producten een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u
binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de garantieperiode bij het product vermeld staat.
 
5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat,
zullen wij ons best doen bij onze leverancier om een nieuw product te sturen. Dat
geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste
beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te
nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade
plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen
op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er
zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het
vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te
vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan
uitgekeerd op basis van dagwaarde. Per product hanteren onze
leveranciers een andere garantieperiode.
 
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden
Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken.
Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot
stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier
beleefd met uw aankoop!
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons